Artikkelit TNNetille on myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti

TNNetille on myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti

TNNetille on 26.6.2023 myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti, joka on tunnetuin kansainvälinen tietoturvastandardi. Ulkopuolisen auditoijan myöntämä sertifikaatti osoittaa, että TNNet tunnistaa tietoturvallisuusriskit, noudattaa kansainvälisiä tietoturvaohjeistuksia sekä työskentelee määrätietoisesti tietoturvallisuuden kehittämiseksi.

”Tietoturvan suhteen ollaan entistä tarkempia”, kertoo TNNet Oyn toimitusjohtaja Lauri Aho-Pynttäri. ”Nykyään jo mikro- ja PK-sektorin yrityksetkin ovat kriittisempiä tietoturvan suhteen. Jatkuva uutisointi erilaisista tietoturvahyökkäyksistä, tietovuodoista ja kyberrikollisista on nostanut varautumistasoa.”

”Haluamme olla tarjoamassa korkean tietoturvan IT-palveluita nyt ja jatkossa. Jatkuva määrätietoinen työ tietoturvalle määritettyjen viitekehysten parissa jatkuu. Tämä on hieno askel TNNetille”, linjaa Aho-Pynttäri.

Kansainvälisessä ISO 27001 -standardissa määritellään yksityiskohtaisesti organisaation tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän perustamista, täytäntöönpanoa, ylläpitoa, seurantaa ja parantamista koskevat vaatimukset. ISO 27001 -standardin mukainen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on kilpailutekijä ja merkki luotettavuudesta.