Vastuullisuus

Olemme osaltamme rakentamassa vastuullista ja reilua työelämää. Tuemme monimuotoisen työyhteisön kehitystä sekä edistämme yhdenvertaisuutta ja yhteistä menestystä. Toimimme työarjessa ja liiketoiminnan valinnoissa luonnon hyvinvointia ja kestävää kehitystä lisäävin tavoin.

Ihmiset ja työyhteisö

Jokaisella työntekijällä on oikeus kukoistaa omana itsenään sekä saada tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittyä ja edetä urallaan vahvuuksiensa mukaisesti. Pelaamme reilua peliä yhteisen hyvän eteen, emmekä salli kiusaamista tai syrjivää käytöstä. Avoin ja rehellinen ajatustenvaihto on työarjessamme läsnä sekä kasvokkain että etänä. Lämminhenkinen välittömyys ja aito kiinnostus toimivat pohjana myös kestäville ja syväluotaaville asiakassuhteillemme.
”TNNetillä on mahtavaa olla hommissa. Kaikki otetaan lämmöllä vastaan organisaatioon, etkä jää yksin. Tiimihenki on äärettömän vahvaa, ja uskon, että se näkyy myös asiakkaiden suuntaan”

Niko Niinijärvi
Markkinointipäällikkö

Asiakkuudet

Vastuullisena kumppanina haluamme suojata yksityisyyttäsi, ja noudatamme asiakastietojen käsittelyssä tietoturvaan liittyviä ohjeita ja käytäntöjä. Keräämme asiakas- ja muita henkilötietoja vain lain mukaisin perustein ja lain mahdollistamiin tarkoituksiin. Pidämme luottamukselliset tiedot huolellisesti tallessa. Ohjelmien ja tietojärjestelmien käytössä noudatamme aina sopimuksia ja käyttöoikeuksia.


Tutustu alta sopimusehtoihimme ja tietosuojaselosteeseen.

Ympäristö

Pyrimme aktiivisesti vähentämään toimintamme aiheuttamaa negatiivista ympäristövaikutusta. Lajittelemme ja kierrätämme jätteet asiaankuuluvalla tavalla, ja vähennämme ympäristön kuormitusta hyödyntämällä tehokkaasti IT-laitteiston koko elinkaaren.

Jo yli 10 vuoden ajan olemme päätöksenteossamme tehneet valintoja ympäristön hyväksi. Hyödynnämme Kanavuoren datakeskuksessa hukkalämmön talteenottoa, ja käytämme co2-päästötöntä energiaa aina, kun se on mahdollista. Hukkalämmön talteenoton ansiosta olemme voineet merkittävästi vähentää öljyn käyttöä datakeskusalueen lämmityksessä.