Artikkelit Tietoverkko- ja tietoturvaratkaisut: hotellit ja majoitusala

Tietoverkko- ja tietoturvaratkaisut: hotellit ja majoitusala


Tulevaisuuden hotellialalla digitaalisuus ja teknologian kehittyminen tulee näkymään vahvemmin niin vieraiden käyttökokemuksessa kuin hotellien päivittäisessä toiminnassa. Majoitusalalla tullaan näkemään entistä enemmän sellaisia termejä kuin tekoäly, esineiden internet, robotiikka, tunnistautumisteknologia, virtuaalitodellisuus sekä mobiiliteknologialla toimiva omatoiminen sisään- ja uloskirjautuminen.

Yllä mainitut termit vaativat erittäin harkittuja ja laadukkaita tietoverkko- sekä tietoturvaratkaisuja, joiden avulla kokonaisuus saadaan pidettyä erinomaisella tasolla – niin asiakkaan kokemuksen kuin päivittäisen hotellitoiminnan osalta. Blogissa tarjoamme TNNetin näkemystä tietoverkko- ja tietoturvaratkaisuille, jotka sopivat loistavasti hotellien vaatimustasoon.

Tietoverkkoratkaisut

Yleisesti ongelmia kohdataan laadukkaiden tietoverkkoratkaisuiden toteuttamisessa. Asiakkaat valitsevat usein halvimman ratkaisun, jossa ei ole mietitty tarpeeksi tarkkaan vikasietoisuutta ja skaalautuvuutta alati muuttuvassa hotellimarkkinassa. Erityisen tärkeää olisi kuitenkin keskittyä hankkimaan laadukkaat valokuituyhteydet päivittäistoimintojen sekä toimivan langattoman verkon ylläpitämiseen. Kun mietitään laadukasta tietoverkkoratkaisua, on siinä otettu huomioon seuraavat asiat:

Tietoturvaratkaisut

Monet yllä olevista ratkaisuista ovat käytettävissä ulkoverkosta käsin, ja siksi tietoturvaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Esimerkiksi erilaiset tunnistautumisteknologiat ja omatoimiset sisään- ja uloskirjautumiset vaativat vahvaa tunnistautumista, jonka vuoksi tietoliikenteen ja palvelinratkaisuiden tietoturva pitää olla kunnossa ja auditoitu. Heikko tietoturva voi aiheuttaa riskitilanteita, kuten vaikkapa huoneiden tunnistautumisteknologian reistaillessaulkopuolisen henkilön pääsyn sisälle hotellin tiloihin ja huoneisiin.

Tietoturvaratkaisut pitää ottaa huomioon hotellin tietoverkossa monella eri tasolla:

Kun ylläolevat tietoturvatasot tietoverkoissa on otettu huomioon, riski tietoturvauhille on erittäin minimaalinen.

Miksi TNNet on paras kumppani hotelleille?

TNNet Oy:n kokonaisvaltainen IT-infran ylläpito mahdollistaa kaikkien tarvittavien tietoverkko- sekä tietoturvaratkaisujen hankkimisen yhden katon alta. Tuotamme monipuolisesti kaikki yllä listatut palvelut, ja tämän ansiosta asiakkaalla on yksi ainut kontaktirajapinta niin palvelu- kuin vikatilanteessa. Vahvuuksiamme on laadukas tekninen tuki sekä asiakaspalvelu, jonka kautta apua on saatavilla heti.

Majoituspalveluita tarjoavat asiakkaamme ovat tyytyväisiä  IT-infran ylläpitoon sekä laadukkaisiin ratkaisuihimme:

Hotelli Verso / Hotelli Yöpuu Jyväskylä

Hotelli Alba

Seuraavaksi

Tarvitseeko hotellinne uutta IT-infrakumppania?

Majoitus- ja hotellialan asiakkaat ovat erittäin tarkkoja IT-palveluiden toimivuudesta. Hotellin maine saattaa heikentyä heikkojen IT-ratkaisujen vuoksi. Päivitetään hotellinne tälle vuosituhannelle!