Artikkelit Palvelin, palvelinalustat ja niiden toimintavarmuus – huomioi nämä neljä asiaa!

Palvelin, palvelinalustat ja niiden toimintavarmuus – huomioi nämä neljä asiaa!

Jokaisen verkkopalvelun takana on palvelin. Kun digitalisaation aalto etenee ja erilaisia palveluita digitalisoidaan, nousevat palvelinalustaan liittyvät asiat erityisen tärkeiksi. Kuinka luoda palvelinympäristö, joka on tietoturvallinen, kustannustehokas ja skaalautuu erilaisiin tilanteisiin?

Me TNNetillä toimitamme erilaisia palvelinympäristöjä työksemme ja olemme tunnistaneet useita toistuvia tilanteita, joita monikaan ei välttämättä osaa ottaa huomioon palveluita hankkiessaan. Keräsin tähän tekstiin neljä pääaihetta, jotka olisi hyvä käydä läpi vertaillessa ja hankkiessa palvelimia sekä niihin liittyviä palveluja.

Vastuun jakautumisen selvittäminen

Me käymme aina asiakkaidemme kanssa läpi vastuunjakotaulukon (RACI-matriisi), jonka avulla selvitetään palvelimen käyttöön, ylläpitoon ja tietoturvaan liittyviä asioita, jotta voidaan varmistaa tietoturva, palveluiden jatkuvuus ja vastuut näihin liittyen. Matriisin jokaisessa kohdassa tavoitteena olisi pohtia kuka hoitaa mitäkin osa-aluetta, ja onko tekijällä osaamista, halua ja aikaa suoriutua vastuistaan vaaditulla tasolla. Käytännössä kuka vaan voi myydä palvelimen tai palvelinkapasiteettia, mutta se, että on osaaminen ja kyky reagoida erilaisiin pyyntöihin tai tilanteisiin on täysin eri asia. Matriisin kohdat jakautuvat neljään seuraavaan pääalueeseen:

1. Fyysinen turvallisuus

Jos palvelimen toiminta on kriittistä, tulisi miettiä onko esimerkiksi sähkönsyöttö ja tietoliikenneyhteydet varmennettu. Jos palvelin sijaitsee jonkun toimiston nurkassa tai siivouskomerossa, lopettaako yksittäinen sähkökatko työnteon koko konsernissa?

Muita huomioon otettavia asioita:

2. Tietoturva

”Suomen kyberuhkatason katsotaan nousseen. Esimerkiksi kiristyshaittaohjelmien määrä on kasvanut tänä vuonna 30% verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna.” – Kyberturvallisuuskeskus (Kybersää, 15.9.2022). Kyberuhkia on nykyään monenlaisia kuten esimerkiksi ransomware, palvelunestohyökkäykset, virukset ja troijalaiset. Kuka pitää huolen palvelinympäristösi tietoturvasta? Voimme lukea lähes viikottain jonkun organisaation tietoturvan pettäneen ja pahimmassa tapauksessa erittäin kriittistä tietoa on levitetty ja koko yrityksen toiminta sitä kautta tullut päätökseen, esim. case Vastaamo.

Huomioon otettavia asiota:

3. Ylläpito ja palvelimen käyttö

”Päivittämättömät haavoittuvuudet avaavat rikollisille reitin organisaatioon. Haavoittuvuuksien hyväksikäyttö on nopeaa.” Kyberturvallisuuskeskus (Kybersää, 13.7.2022). Pelkkä palvelimen asennus ei riitä, vaan sitä tulee päivittää säännöllisin väliajoin, jotta haavoittuvuudet saadaan poistettua verkosta. Lisäksi kriittisiä, normaalin päivityssyklin ulkopuolella tulevia tietoturvapäivityksiä pitäisi seurata ja niihin pitäisi pystyä reagoimaan.

Huomioon otettavia asioita:

4. Palveluiden jatkuvuus

Varmuuskopiointi on erittäin tärkeä ja helpohko tapa varmistaa palveluiden jatkuminen erilaisten häiriötilanteiden jälkeen. Varmuuskopioinnin suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa, jotta vältytään helposti vältettäviltä virheiltä. Usein edelleen kuulee palvelinympäristöjen varmuuskopiontien sijaitsevan samassa rakennuksessa (pahimmillaan samassa huoneessa), kuin itse palvelinympäristön. Myös erilaisten valvontapisteiden asettaminen ja valvominen on hyvä tapa saada nopeaa informaatiota palvelinympäristön tilanteesta, ja näin mahdollistaa reagointi tuleviin häiriötilanteisiin.

Huomioon otettavia asioita:

Hyödynnä listausta valintaa tehdessäsi

Edellä listatun neljän asiakokonaisuuden ympäriltä on hyvä lähteä miettimään palvelinympäristön sopivuutta tai arvioimaan mahdollista tai olemassa olevaa IT-kumppania. Pidä siis mielessä nämä neljä pääkohtaa, kun esimerkiksi suunnittelet uusia palveluita, arvioit nykyisen infran tilaa tai ylipäätään ostat palveluita.

Jos haluat käydä kanssamme dialogia liittyen palvelin- tai verkkoinfran vastuisiin tai jatkuvuuteen liittyviin asioihin, meihin voit aina olla yhteydessä – me autamme!

Lähteet:

DVV, Kybersää, 15.9.2022  https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/file/Kybers%C3%A4%C3%A4%2C%20elokuu%202022.pdf

DVV, Kybersää 13.7.2022 https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/file/Kybers%C3%A4%C3%A4%2C%20kes%C3%A4kuu%202022.pdf

Laitetaanko palvelinasiat kuntoon?

Edellä mainittu muistilista on tärkeä huomioida lähtiessäsi miettimään palvelukumppania tai uutta IT-ympäristöä. Ota yhteyttä meihin, niin kartoitamme parhaan ratkaisun!